Liny Stalowe Brugg sp. z o.o. sp.k.

Zawiesia linowe

Zawiesia linowe to korzystne cenowo elementy podnoszące, które wykonywane są z odpowiednia ilością cięgien, o wymaganej długości i nośności. Wykonanie zawiesi linowych można zamówić w naszym zakładzie produkcyjnym Brugg Liny Stalowe. Do produkcji zawiesi linowych niezbędna jest prasa hydrauliczna o nacisku wystarczającym do zaprasowania na linach stalowych tulei aluminiowych w odpowiednich matrycach. Dzięki temu zakuwane są na linach ogniwa i zakończenia linowe z kauszą, haki, szakle i inna armatura zawiesiowa. W naszym zakładzie Brugg Liny Stalowe posiadamy kilka pras hydraulicznych na czele z największą o nacisku 1000 t. Pozwala ona na zaprasowanie tulei na linach stalowych o średnicy do 70 mm.

Zasady wykonywania zawiesi linowych reguluje norma PN-EN 13414-1 Zawiesia z lin stalowych — Bezpieczeństwo — Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania

Zawiesia linowe wykonywane są z wysokim współczynnikiem bezpieczeństwa 5. Posiadają one znak CE, deklarację zgodności z powyższą normą i instrukcję użytkowania.

Maksymalna temperatura pracy zawiesi linowych to 100º C.