Liny Stalowe Brugg sp. z o.o. sp.k.

Liny z przewodami elektrycznymi

Liny stalowe ze zintegrowanymi przewodnikami przewodzącymi prąd nie tylko przenoszą obciążenie, ale także przekazują sygnały sterujące i energię elektryczną. Liny z przewodami elektrycznymi projektowane i produkowane zgodnie z wymaganiami naszych klientów mogą być wyposażone w jeden lub więcej przewodów elektrycznych. Zastosowanie liny określa, jaka konstrukcja liny jest stosowana:

  • Liny spiralne do zastosowań statycznych lub przeważnie statycznych
  • Liny splotkowe do wszystkich normalnych napędów linowych
  • Liny spiralne okrągłe do napędów linowych, które wymagają lin nieodkrętnych

 

W zależności od liczby przewodów elektrycznych, wymaganego przekroju poprzecznego pojedynczego przewodu i rezystancji izolacji, w ramach konstrukcji podstawowych możliwe są różnice. Najczęściej lin z przewodami elektrycznymi używana jest zwykła lina splotkowa. Przewody elektryczne umieszcza się w rdzeniu liny lub zamiast niego. W przypadku braku miejsca można zwiększyć średnicę liny lub liczbę splotów. Większa średnica liny skutkuje większym rozmiarem napędu linowego. Zwiększenie liczby splotów zmniejsza MSZ (minimalną siłę zerwania) liny.

Bardzo ważna jest jakość materiałów izolacyjnych w linie z przewodami elektrycznymi. Muszą one nie tylko izolować przewodnik elektrycznie, ale także wytrzymywać naprężenia mechaniczne. W przypadku przerwania przewodu i zwarcia działanie napędu linowego ulega poważnej awarii i lina nadaje się do wymiany. Podczas normalnej pracy nie może wystąpić zwarcie, zanim lina się zużyje, czyli wystąpią kryteria jej wymiany.