Liny Stalowe Brugg sp. z o.o. sp.k.

Producent zawiesi

Jeżeli potrzebny jest Wam producent zawiesi, to firma BRUGG Liny Stalowe jest do dyspozycji. Jako producent zawiesi zobowiązani jesteśmy do wytwarzania zgodnie z normami unijnymi, ale także do wystawienia deklaracji zgodności, instrukcji obsługi i nadania znaku CE. Możemy zaoferować zawiesia linowe, zawiesia łańcuchowe, zawiesia poliestrowe pasowe i wężowe o wymaganej przez Państwa nośności i długości. Posiadamy wszelkie, potrzebne producentowi zawiesi maszyny: prasy hydrauliczne wraz z matrycami, maszynę do splatania zawiesi Grummet, maszyny wytrzymałościowe do testów.

Oprócz standardowych zawiesi jesteśmy też producentem zawiesi specjalnych, do transportu nietypowych ładunków. W tym przypadku projektujemy i wykonujemy trawersy pod potrzeby klienta.

Aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo podczas mocowania ładunków, przygotowaliśmy jako producent zawiesi kilka instrukcji stosowania zawiesi i urządzeń dźwignicowych:

1. Sprawdzenie zabezpieczenia haka ładunkowego – Czy zabezpieczenie haka ładunkowego porusza się prawidłowo? – Zabezpieczenie haka musi się zamknąć! – W przypadku usterki: Zgłoś się do operatora dźwignicy/ przełożonego

2. Ocena przewożonego towaru – Czy w tym stanie materiał można transportować dźwignicą (opakowanie nieuszkodzone, stabilna paleta drewniana, brak luźnych części)?

3. Zapinanie zawiesi – Owiń ciasno łańcuchy, pasy lub liny wokół transportowanego towaru, aby nie mogły się przesunąć podczas podnoszenia ładunku.

4. Sygnał ręczny „powoli w górę” – Wydaj komendę „powoli w górę” operatorowi dźwignicy za pomocą sygnałów ręcznych, Monitoruj proces podnoszenia z niewielkiej i bezpiecznej odległości

5. Niebezpieczeństwo – Jeżeli ładunek przechyli się lub punkty podnoszenia przesuną się: dać sygnał ręczny „stop”, Nigdy nie koryguj zawieszonego ładunku ręcznie!

6. Kontrola zawiesi – Czy zawiesie jest nieuszkodzone (żadnych pęknięć, rozcięć, zagnieceń, zapętleń)?, Czy przewożony towar można transportować wybranym zawiesiem?

7. Wybór punktów mocujących – Gdzie należy zamocować zawiesie do przewożonego towaru?, Przewożony towar należy przewozić w pozycji zrównoważonej. Weź pod uwagę środek ciężkości ładunku!

8. Lokalizacja użytkownika zawiesia – Bezpieczna postawa, Opcja alternatywna w przypadku, gdy ładunek wykonuje niekontrolowane ruchy, Kontakt wzrokowy z operatorem dźwignicy, Nie ma ryzyka upadku lub zakleszczenia użytkownika,

9. Kontrola zawieszonego ładunku – Jeśli ładunek znajduje się tuż nad ziemią, sprawdź: czy ładunek jest zrównoważony i czy punkty mocowania są stabilne?, Jeśli tak: Sygnał ręczny „Podnoś dalej”

10. Na finiszu – Wyjdź poza zasięg obrotu dźwignicy, Nigdy nie stawać pod zawieszonym ładunkiem