Liny Stalowe Brugg sp. z o.o. sp.k.

Liny do żurawi, suwnic

Liny do żurawi i suwnic są to bardzo często liny nieodkrętne, tzn. takie, których moment obrotowy jest niski. Lina stalowa ma niski moment obrotowy, jeśli lina nie obraca się lub prawie nie obraca się wokół własnej osi wzdłużnej pod wpływem nieprowadzonego obciążenia lub jeśli wywiera bardzo mały moment obrotowy na mocowania końcowe. Osiąga się to dzięki temu, że rdzeń liny ma kierunek zwinięcia w kierunku przeciwnym do kierunku zwinięcia liny w linach o niskim skręcie. Po obciążeniu powstają dwa przeciwnie skierowane momenty obrotowe.

Splotki prasowane lin do żurawi i suwnic to splotki wykonane z drutów okrągłych, których średnica jest zmniejszana – zagęszczana – po procesie skręcania poprzez ciągnięcie, walcowanie lub młotkowanie.Przed procesem prasowania splotka z drutów okrągłych ma większą średnicę splotki. Przy tej samej strukturze splotki, splotka o większej średnicy umożliwia zastosowanie grubszych drutów. Oznacza to, że splotka zagęszczona ma wyższy współczynnik wypełnienia i większą siłę zrywającą niż porównywalna konwencjonalna splotka wykonana z okrągłych drutów o tej samej średnicy. Szczególnie przy uzwojeniu wielowarstwowym zewnętrzne splotki sąsiednich splotek liny zazębiają się i w ten sposób prowadzą na silne ścieranie zewnętrzne.

Cechą charakterystyczną splotów zagęszczonych jest gładka, cylindryczna powierzchnia. Dzięki temu są znacznie bardziej odporne na ścieranie i siły nacisku poprzecznego niż splotki konwencjonalne.

Średnica kół i bębnów linowych żurawi i suwnic jest ściśle powiązana ze średnicą lin do żurawi i suwnic.

Chętnie pomożemy w ustaleniu optymalnego szczegółowo projekt liny do żurawi i suwnic.Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszym katalogu „Lifting equipment” na stronach 45-51.

Najważniejszą decyzją przy wyborze liny do żurawi i suwnic jest: „Lina odkrętna czy nieodkrętna?”. Decyzję tę należy podjąć bardzo ostrożnie i nie można popełnić błędu. Konsekwencją tego może być krótka żywotność liny, zmiany jej splotu, niekontrolowane zerwanie liny itp. Do podnoszenia ładunku nie prowadzonego na 1 cięgnie należy zastosować liny nieodkrętne. Jest tak również przy podnoszeniu ładunku nie prowadzonego za pomocą kilku cięgien liny i dużych wysokości podnoszenia. Do pracy można używać lin nieodkrętnych z lub bez krętlika. 

Do podnoszenia ładunków prowadzonych linami do żurawi i suwnic należy zastosować liny odkrętne. Jest tak również przy podnoszeniu ładunków nieprowadzonych za pomocą kilku cięgien liny i małej wysokości podnoszenia (np. wciągarki elektryczne). Jest tak też przy podnoszeniu ładunków przy pomocy lin prawoskrętnych i lewoskrętnych parami.Liny odkrętne nie mogą współpracować z krętlikiem.