Liny Stalowe Brugg sp. z o.o. sp.k.

Lina stalowa

Lina stalowa jest nieokrętna lub mało odkrętna, jeśli lina nie obraca się lub prawie nie obraca się wokół własnej osi wzdłużnej pod wpływem nieprowadzonego obciążenia lub wywiera bardzo mały moment obrotowy na mocowania końcowe. Osiąga się to w ten sposób, że w przypadku lin nieodkrętnych rdzeń liny ma kierunek zwoju przeciwny do kierunku zwinięcia liny. Po przyłożeniu obciążenia powstają dwa przeciwnie skierowane momenty obrotowe.

Lina stalowa jest bez naprężeń wewnętrznych (odprężona), jeśli podczas przecinania druty nie wyskakują lub prawie nie wyskakują ze struktury liny, nawet bez wiązania. A także wtedy gdy rozciągnięta lina stalowa leży neutralnie i ani nie odskakuje, ani się nie pręży.

Najważniejsza decyzja przy wyborze liny stalowej to: „Lina stalowa nieodkrętna czy lina stalowa odkrętna ?” Tę decyzję należy podjąć bardzo świadomie i nie można popełnić błędów. Może to skutkować krótką żywotnością liny stalowej, zmianami w splocie liny stalowej, niekontrolowanym zerwaniem liny stalowej itp. W przypadku podnoszenia ładunku nie prowadzonego w trybie 1-liny należy zastosować liny nieodkrętne. Tak samo przy podnoszeniu ładunku nie prowadzonego za pomocą kilku lin stalowych i dużych wysokości podnoszenia. Liny nieodkrętne mogą pracować z krętlikami linowymi lub bez nich.

Do podnoszenia ładunków prowadzonych należy zastosować liny odkrętne (niskiego napięcia) Tak samo realizuje się podnoszenie ładunków nieprowadzonych za pomocą kilku lin stalowych i na małych wysokościach podnoszenia (np. wciągniki elektryczne) Podnoszenie ładunków za pomocą par lin stalowych prawoskrętnych i lewoskrętnych również realizuje się linami stalowymi odkrętnymi. Liny odkrętne nie mogą współpracować z krętlikami linowymi.

Chętnie pomożemy Państwu szczegółowo określić optymalną konstrukcję liny stalowej.